دفتر کار متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز پاسداران...

- 7خوابه درب از حیاط

140م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

70م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

- 3خوابه درب از حیاط

300م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز خیابان ز...

املاک 11دفتر: 36476666-

19/05/1393جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

املاک 11دفتر: 36476666-

20/02/1395جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شهرک گلس...

100م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سمیه

6خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

3خوابه

7ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

5م رهن 300ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پوستچی

املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه سوم

3م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

16/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز هنگ

املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

املاک 11دفتر: 36476666-

14/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سعدی

1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز نادر

3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول

املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

-طبقه هفتم

املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه اول- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

05/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم- 8خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

30/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز جمهوری

-طبقه دوم

املاک 11دفتر: 36476666-

30/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز هجرت

طبقه دوم- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

04/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز اصلاح نژ...

11خوابه

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه

30م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

3خوابه

50م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سفیر جنو...

30م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

3م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

20/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

20/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

20/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

10م رهن 850ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ابیاری

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ابیاری

10م رهن 1.25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1394جزئیات