دفتر کار متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز تاچارا

-زيربنا 2575متر

املاک 11دفتر: 36476666-

19/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

-زيربنا 320متر

املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه ششم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز تاچارا

زيربنا 255متر- 2خوابه

50م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز جمهوری

-زيربنا 226متر

510ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

زيربنا 3600متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسارگاد...

-طبقه همکف-زيربنا 300متر

املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 210متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6تومان

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان اح...

زيربنا 350متر- 4خوابه

160م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فلسطین

-طبقه اول-زيربنا 300متر

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

زيربنا 320متر- 5خوابه

250م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 1700متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 921متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز تختی

-زيربنا 220متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پیشرو

-زيربنا 220متر

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز هنگ

زيربنا 250متر- 5خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

16/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بلوار را...

-زيربنا 700متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 250متر

250م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 300متر- 7خوابه

30م رهن 6ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بولوار م...

-زيربنا 300متر

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز قصر الدش...

طبقه دوم-زيربنا 210متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 546متر

6.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 213متر

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 215متر- 3خوابه - نوساز

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 250متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1397جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

-زيربنا 400متر- 10خوابه درب از حیاط و ساختمان

4.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/12/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 500متر- 10خوابه

50م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/12/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قصردشت

طبقه اول-زيربنا 216متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

1.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1396جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 320متردرب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12ميليون

6.24ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 210متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2تومان

1.092ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

زيربنا 230متر- 3خوابه - نوساز

2.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز هنگ

زيربنا 1370متر-سن بنا 10سال

3.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

طبقه چهارم-زيربنا 310متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1396جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

-طبقه +زیر زمین-زيربنا 250متر

100م رهن 30ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

زيربنا 500متر- 6خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

450م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

زيربنا 250متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

100م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 620متر- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.6ميليون

1.26ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز شهرک آری...

-زيربنا 260متر- 4خوابه درب از حیاط

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قصردشت

طبقه اول-زيربنا 210متر- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

747ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/02/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 231متر- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.27ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

-زيربنا 310متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1396جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

-طبقه همکف-زيربنا 240متر

1.675ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1395جزئیات

دفتر کار شیراز زند

زيربنا 300متر- 4خوابه -سن بنا 30سال

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/09/1395جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 1850متر- 5خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

1.755ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1395جزئیات

دفتر کار شیراز برق

زيربنا 300متر- 8خوابه

12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1395جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 400متر- 4خوابه

35م رهن 3.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1395جزئیات

دفتر کار شیراز قصردشت

زيربنا 330متر- 5خوابه

300م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1395جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

-زيربنا 280متر

املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1395جزئیات