دفتر کار متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

زيربنا 250متر- 4خوابه

15م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه اول-زيربنا 320متر- 8خوابه

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1395جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 3خوابه

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شهرک بهش...

زيربنا 800متر- 12خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شهرک بهش...

زيربنا 800متر- 12خوابه - نوساز

60م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

زيربنا 360متر- 6خوابه - نوساز

50م رهن 2.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سی متری ...

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

25م رهن 2.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 800متر- 6خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز تاچارا

زيربنا 255متر- 2خوابه

50م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز جمهوری

-زيربنا 226متر

510ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بلوار به...

طبقه دوم-زيربنا 1000متر- 1خوابه

10م رهن 1ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

زيربنا 300متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 700متر- 8خوابه

50م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 250متر

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 250متر- 4خوابه

30م رهن 3.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

طبقه دوم-زيربنا 240متر- 4خوابه

30م رهن 3.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

زيربنا 210متر- 17خوابه

15م رهن 3ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ورودی دو...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 600متر

80م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 350متر- 5خوابه -سن بنا 30سال

30م رهن 4ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 400متر- 4خوابه

100م رهن 7ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان اح...

زيربنا 350متر- 4خوابه

160م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فلسطین

-طبقه اول-زيربنا 300متر

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن 4ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 300متر- 3خوابه

50م رهن 4ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 300متر- 3خوابه

50م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

زيربنا 320متر- 5خوابه

250م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 300متر

50م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 300متر

املاک 11دفتر: 36476666-

03/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 500متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

زيربنا 538متر- 4خوابه

20م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

-زيربنا 310متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 300متر- 3خوابه

50م رهن 7ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان اح...

زيربنا 400متر- 5خوابه

100م رهن 4.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 250متر

250م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 300متر- 7خوابه

30م رهن 6ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 320متر- 8خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مرکز شهر...

زيربنا 1000متر- 11خوابه

7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز بلوار بع...

طبقه دوم-زيربنا 450متر- 9خوابه

30م رهن 4ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/10/1393جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 280متر- 5خوابه

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

زيربنا 250متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

350م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 345متر- 2خوابه

60م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 270متر- 3خوابه

45م رهن 3.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

-طبقه زیر زمین-زيربنا 285متر

40م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

زيربنا 250متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 2.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

-زيربنا 240متر- 7خوابه درب از حیاط و ساختمان

100م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 213متر

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 300متر- 4خوابه

600م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

-زيربنا 340متر

60م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

زيربنا 230متر- 3خوابه

50م رهن 4.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/04/1397جزئیات