دفتر کار متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه اول-زيربنا 186متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 180متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه زیر زمین-زيربنا 180متر- 4خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 15ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 4خوابه -سن بنا 15سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

170م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر جن...

زيربنا 200متر- 4خوابه

83م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 182متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7تومان

1.3ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معدل

زيربنا 180متر- 3خوابه

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز جمهوری

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 4خوابه

50م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 185متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.48ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/04/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 5خوابه

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 200متر- 5خوابه سه نبش-سن بنا 8سال

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 183متر- 3خوابه - نوساز

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 4خوابه -سن بنا 20سال

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/01/1397جزئیات

دفتر کار شیراز برق

طبقه سوم-زيربنا 181متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

996ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 2خوابه - نوساز

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 4خوابه

100م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

775ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه اول-زيربنا 193متر- 5خوابه شمالی جنوبی دو کله

960ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 4خوابه -سن بنا 20سال

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز باسکول ن...

زيربنا 200متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.1تومان

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 193متر- 5خوابه

880ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1396جزئیات

دفتر کار شیراز میدان دا...

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 6ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

21/02/1395جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه هفتم-زيربنا 200متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1395جزئیات

دفتر کار شیراز برق

طبقه سوم-زيربنا 181متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1395جزئیات