دفتر کار متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز پاسداران...

-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 180متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 200متر- 4خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه زیر زمین-زيربنا 180متر- 4خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 15ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 186متر- 3خوابه دو نبش

40م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سی متری ...

-طبقه دوم-زيربنا 200متر

15م رهن 1.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 4خوابه -سن بنا 15سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

170م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر جن...

زيربنا 200متر- 4خوابه

83م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

زيربنا 185متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 190متر- 2خوابه

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

-زيربنا 180متر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 200متر- 2خوابه

5م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1393جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

زيربنا 180متر-سن بنا 17سال

10م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

35م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز جمهوری

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 4خوابه

50م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 190متر- 3خوابه

80م رهن 6.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معلم

-زيربنا 200متر

80م رهن 5.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصردشت

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

40م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1396جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

-زيربنا 200متر- 2خوابه درب از ساختمان

30م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

-زيربنا 200متر- 5خوابه درب از ساختمان

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

زيربنا 190متر- 3خوابه

20م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

-طبقه همکف-زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط

45م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/04/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 180متر- 5خوابه

35م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 180متر- 5خوابه

35م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه همکف-زيربنا 187متر- 3خوابه

40م رهن 2.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 185متر- 3خوابه - نوساز

40م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 200متر- 2خوابه

35م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1396جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 190متر- 2خوابه

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

-طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه درب از ساختمان

20م رهن 2.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1396جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 4خوابه

100م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

20م رهن 1.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 180متر- 3خوابه

38م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

-زيربنا 200متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

زيربنا 180متر- 3خوابه

50م رهن 11.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 190متر- 4خوابه

60م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-طبقه اول-زيربنا 195متر

30م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 200متر- 3خوابه

3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 180متر- 6خوابه

20م رهن 2.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قصردشت

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 4خوابه

20م رهن 2.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1396جزئیات

دفتر کار شیراز تاچارا

زيربنا 185متر- 3خوابه

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز باسکول ن...

زيربنا 200متر- 6خوابه

10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ستاد

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز باسکول ن...

زيربنا 200متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.1تومان

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

11/04/1396جزئیات