دفتر کار متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 175متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.87ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 167متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 10.17ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 157متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

زيربنا 156متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

3.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

زيربنا 170متر-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.3ميليون

1.58ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پاسارگاد...

طبقه سوم-زيربنا 170متر- 3خوابه

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 160متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

776ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 152متر- 2خوابه

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 155متر- 2خوابه

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 158متر- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.5تومان

870ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

-طبقه همکف-زيربنا 170متر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 20متری

زيربنا 163متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 2.8تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 164متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 3.4تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

-زيربنا 160متر- 5خوابه درب از حیاط

690ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

زيربنا 161متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.45ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 163متر- 3خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 163متر- 3خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 154متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 167متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز نادر

طبقه سوم-زيربنا 153متر- 5خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2ميليون

306ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/01/1397جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه +زیر زمین-زيربنا 170متر- 5خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1396جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

912ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 158متر- 3خوابه

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 170متر- 3خوابه

935ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

زيربنا 160متر- 3خوابه

30م رهن 3.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/05/1396جزئیات

دفتر کار شیراز زند

زيربنا 160متر- 3خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

زيربنا 160متر- 3خوابه

250م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 168متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5ميليون

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/02/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قدمگاه

-زيربنا 170متردرب از حیاط

490ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1396جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

935ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4ميليون

690ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/12/1395جزئیات

دفتر کار شیراز هوابرد

طبقه اول-زيربنا 175متر- 2خوابه - نوساز

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

20/11/1395جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 172متر- 2خوابه

1.26402ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1395جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 164متر- 4خوابه

78م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

31/03/1395جزئیات