دفتر کار متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 170متر- 3خوابه

30م رهن 2.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

زيربنا 170متر-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.3ميليون

1.58ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

زيربنا 160متر- 3خوابه

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مطهری جن...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسارگاد...

طبقه سوم-زيربنا 170متر- 3خوابه

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 160متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 4خوابه

30م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 170متر- 2خوابه

80م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 2.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سی متری ...

-زيربنا 157متر

35م رهن 4.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 152متر- 2خوابه

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 30متری س...

-زيربنا 170متر

15م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

زيربنا 170متر- 3خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

زيربنا 170متر- 3خوابه

100م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

زيربنا 170متر- 3خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 170متر- 3خوابه

70م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

زيربنا 170متر-سن بنا 15سال

20م رهن 2.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1393جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-طبقه همکف-زيربنا 160متر

26م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 3خوابه

20م رهن 2.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز همت جنوب...

زيربنا 170متر- 4خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 160متر- 4خوابه

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 165متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

100م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 2خوابه

25م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 157متر- 2خوابه

40م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

-زيربنا 160متر- 5خوابه درب از حیاط

690ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 4خوابه

25م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصردشت

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 2خوابه

20م رهن 3.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 157متر- 4خوابه

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

270م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

02/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه

100م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

40م رهن 7.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/04/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 163متر- 3خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/04/1396جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/04/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 163متر- 3خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

زيربنا 168متر- 3خوابه

55م رهن 5.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 3خوابه

300م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

29/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

زيربنا 160متر- 2خوابه

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

زيربنا 160متر- 3خوابه

20م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 155متر- 3خوابه

20م رهن 2.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/12/1396جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 4خوابه -سن بنا 6سال

30م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1396جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 160متر- 4خوابه

20م رهن 2.2ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1396جزئیات