دفتر کار متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 134متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.66ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

855ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.66ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.66ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 140متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

03/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.33ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 132متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.12ميليون

545ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 132متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.54ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه ششم-زيربنا 126متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 126متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

567ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

35م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 5خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فلسطین

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 4خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

20/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بلوار مط...

زيربنا 138متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

622ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 30متری س...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 3.8ميليون

486ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بیست متر...

زيربنا 131متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 140متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 4راه بنف...

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 8.2تومان

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 126متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

زيربنا 132متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6تومان

100م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 33ميليون

495ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

-زيربنا 140متر

املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 135متر

املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 140متر- 5خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 135متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1393جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 150متر- 3خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1393جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 133متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

869ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/07/1393جزئیات

دفتر کار شیراز سی متری ...

-زيربنا 130متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

-طبقه چهارم-زيربنا 130متر

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز معالی اب...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 150متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 3.86ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 5.66ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

-زيربنا 130متر

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 132متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه چهارم-زيربنا 132متر- 1خوابه - نوساز

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 6.15ميليون

860ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 137متر- 5خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1397جزئیات