دفتر کار متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 137متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 134متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 134متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.66ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

855ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.66ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.66ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 140متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

03/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.33ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 132متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.12ميليون

545ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 132متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.54ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 150متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 3.86ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1397جزئیات