دفتر کار متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

35م رهن 3.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 130متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 5.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

120م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط

70م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از حیاط

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 134متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 134متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

855ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.33ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 132متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.54ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط

20م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 132متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

50م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 145متر- 3خوابه

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1397جزئیات