دفتر کار متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 134متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

855ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.33ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 132متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.54ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 150متر- 5خوابه درب از ساختمان

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسارگاد...

-زيربنا 150متر

15م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 5خوابه

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان اح...

طبقه چهارم-زيربنا 137متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 4خوابه - نوساز

70م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه زیرزمین-زيربنا 150متر- 3خوابه

25م رهن 2.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز باغتخت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

35م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 5.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

زيربنا 140متر- 5خوابه

28م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه

45م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فلسطین

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 4خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

20/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خ نادر

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

زيربنا 132متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

-زيربنا 150متر

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پل زرگری...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 4ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر- 2خوابه

50م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

زيربنا 135متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

09/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

-طبقه همکف-زيربنا 127متر

املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

طبقه سوم-زيربنا 132متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 2.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز منطقه قص...

طبقه ششم-زيربنا 131متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

30م رهن 2.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عدالت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه

30م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 126متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه

80م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6تومان

100م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 140متر

10م رهن 3.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بیست متر...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

08/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 130متر- 2خوابه

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

120م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز تاچارا

-زيربنا 130متر

املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

-طبقه دوم-زيربنا 131متر

25م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 150متر- 3خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1393جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

زيربنا 150متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1393جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

-طبقه چهارم-زيربنا 130متر

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط

20م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 132متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/07/1397جزئیات