دفتر کار متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار میدان دانشجو

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

770ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

دفتر کار فخرآباد

زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 4.36ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 15.5ميليون

1.78ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سمیه

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4.83ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه

40م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

زيربنا 105متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 114متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 125متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.6ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 110متر- 4خوابه - نوساز

20م رهن 2.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 106متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز نادر

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

368ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه ششم-زيربنا 104متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه چهارم-زيربنا 116متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

522ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 118متر- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

696ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

20/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 124متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

434ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

طبقه پنجم-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

298ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

577ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز جمهوری

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.9تومان

449ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز اصلاح نژ...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

473ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3ميليون

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

زيربنا 120متر- 2خوابه

185ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پل معالی...

طبقه همکف-زيربنا 115متر-قیمت متر مربع 4.3ميليون

495ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عدالت جن...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 107متر- 6خوابه -قیمت متر مربع 3.5ميليون

374ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

زيربنا 115متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

16/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سمیه

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

طبقه سوم-زيربنا 116متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.4ميليون

278ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 108متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سمیه

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

89م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.35ميليون

352ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پشت پارک...

زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز باغشاه

طبقه دوم-زيربنا 120متر- نوساز -قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

20/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه اول-زيربنا 125متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 108متر

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

863ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

-زيربنا 105متر

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

طبقه سوم-زيربنا 118متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز لاهوری ج...

زيربنا 115متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 105متر- 2خوابه

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

13/05/1394جزئیات