دفتر کار متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

30م رهن 3.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

-زيربنا 120متر

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 15.5ميليون

1.78ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

زيربنا 117متر- 5خوابه

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 15.5ميليون

1.78ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 30سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 125متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سمیه

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه

40م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 110متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

50م رهن 6.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-زيربنا 120متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 3.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 125متر- 4خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 4خوابه

6م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

110م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 118متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.2ميليون

615ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 120متر- 5خوابه

1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

زيربنا 120متر- 1خوابه - نوساز

15م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 117متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

25م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 4خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز هوابرد

زيربنا 110متر- 4خوابه

50م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1397جزئیات