دفتر کار متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز چمران

زيربنا 117متر- 5خوابه

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 15.5ميليون

1.78ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 30سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 125متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سمیه

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه

40م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 110متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

50م رهن 6.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-زيربنا 120متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 3.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 125متر- 4خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 4خوابه

6م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 110متر- 4خوابه - نوساز

20م رهن 2.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز باسکول ن...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 5خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 106متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز نادر

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

368ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 3خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 5خوابه -سن بنا 3سال

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه

25م رهن 2.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز نادر

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 1خوابه

20م رهن 1.2ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معدل

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 20متری س...

-زيربنا 110متر

املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پل حر

طبقه اول-زيربنا 110متر- 1خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 124متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

434ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 20متری س...

طبقه دوم-زيربنا 106متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

55م رهن 250ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 119متر

50م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز اصلاح نژ...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

473ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 1خوابه

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

14/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 115متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3ميليون

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بیست متر...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 4خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 107متر- 3خوابه

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عدالت جن...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سمیه

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سی متری ...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 125متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 108متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سمیه

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

89م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1394جزئیات