دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 11ميليون

935ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز هوابرد

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 98متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11.22ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 8.75ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 13ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی شر...

زيربنا 87متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.4ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 2.3تومان

230ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.2ميليون

560ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

510ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات