دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

زيربنا 80متر- 2خوابه

30م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 85متر- نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 13ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 2.3تومان

230ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

-طبقه زیر زمین-زيربنا 100متر

3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 1خوابه

40م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

-طبقه اول-زيربنا 90متر

10م رهن 1.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

-زيربنا 95متر

5م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه

10م رهن 1.35ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1395جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

06/03/1395جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

-زيربنا 85متر

3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

15م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 100متر- 3خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 91متر- 1خوابه - نوساز

25م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز حکیمی شر...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان ار...

طبقه اول-زيربنا 88متر- 2خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

20م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 80متر- نوساز

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سه راه ا...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

40م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه پنجم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز تاچارا

زيربنا 84متر- 2خوابه

25م رهن 100ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان دا...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 3خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 1.7ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-زيربنا 78متر

20م رهن 2ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

زيربنا 76متر- 3خوابه

5م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

25م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

زيربنا 80متر- 3خوابه

12م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

16م رهن 1.9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

زيربنا 94متر- 2خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فضل اباد...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 80متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

22/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سی متری ...

زيربنا 95متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 80متر- نوساز

110م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

12م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیرکبیر...

-زيربنا 100متر

45م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 2خوابه

12م رهن 1.6ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 81متر- 2خوابه

10م رهن 2ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

زيربنا 100متر- 2خوابه

110م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 100متر- 2خوابه

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-طبقه هفتم-زيربنا 80متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات