دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

10م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 3خوابه

20م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

زيربنا 80متر- 2خوابه

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 82متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 85متر- نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 13ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 2.3تومان

230ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

-طبقه زیر زمین-زيربنا 100متر

3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 1خوابه

40م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 100متر

15م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه

5م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

-طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از ساختمان

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

زيربنا 100متر- 2خوابه

15م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

15م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1397جزئیات