دفتر کار متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه نیم طبقه اول-زيربنا 61متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 15ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 65متر

15م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 1.35م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

-زيربنا 75متر

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز باسکول ن...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 3خوابه

11م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1395جزئیات

دفتر کار شیراز دروازه ک...

زيربنا 70متر- 3خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1395جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-زيربنا 60متر

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1395جزئیات

دفتر کار شیراز 45متری ت...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1395جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 55متر- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فردوسی

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

23م رهن 2.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

زيربنا 72متر- 2خوابه

15م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز هنگ

-زيربنا 70متر

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قاانی که...

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 1خوابه

6م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز هنگ

زيربنا 70متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 73متر

3م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ساحلی غر...

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 2خوابه

20م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 72متر- 1خوابه

5م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 55متر

60م رهن 300ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 1.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 2.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

-طبقه دوم-زيربنا 60متر

20م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 70متر

30م رهن 1.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

20م رهن 2ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 30متری س...

طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1.6ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه

15م رهن 1ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه سوم-زيربنا 55متر

8م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه

30م رهن 2ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/08/1393جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه سنگ...

-زيربنا 65متر

25م رهن 2.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1393جزئیات

دفتر کار شیراز باسکو نا...

زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 1.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت برر...

-طبقه اول-زيربنا 70متر

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز معالی اب...

طبقه پنجم-زيربنا 70متر- 1خوابه

15م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 55متر- 1خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 75متر-سن بنا 11سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 60متر

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-طبقه دوم-زيربنا 60متر

55م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 55متر

15م رهن 1.65م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز جمهوری

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه

85م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

زيربنا 72متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

20م رهن 3.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 70متر- 1خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز باسکول ن...

-زيربنا 55متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات