دفتر کار متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 63متر- 2خوابه

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-زيربنا 60متر

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 1خوابه

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه نیم طبقه اول-زيربنا 61متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 15ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 65متر

15م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 1.35م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

-زيربنا 75متر

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 55متر- 1خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1397جزئیات