دفتر کار متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 14متر

20م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 49متر-قیمت متر مربع 9.38ميليون

460ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 30متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

-زيربنا 33متر

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه همکف-زيربنا 11متر-سن بنا 10سال

36ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ابیاری

-زيربنا 4متر

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-زيربنا 35متر

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

-زيربنا 44متر

281ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 4راه ریش...

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 12متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

24/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 14متر

140ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز معالی اب...

-طبقه چهارم-زيربنا 15متر

140ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه اول-زيربنا 40متر- 1خوابه

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

-طبقه دوم-زيربنا 48متر- 1خوابه جنوبی

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 45متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زند

زيربنا 43متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

13/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 45متر- 1خوابه

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 15متر- 1خوابه

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1396جزئیات

دفتر کار شیراز معالی اب...

-طبقه سوم-زيربنا 16متر

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 27متر

15م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

زيربنا 20متر- 4خوابه

5م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 16متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه زیر زمین-زيربنا 20متر-سن بنا 15سال

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه زیر زمین-زيربنا 20متر-سن بنا 15سال

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/06/1396جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

-زيربنا 25متر

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

275ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1395جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

-زيربنا 40متر

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1395جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 43متر

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1395جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 20متر

املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1395جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-زيربنا 40متر

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1395جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

-طبقه ششم-زيربنا 12متر

5م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1395جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

-زيربنا 30متر

3م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1395جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 18متر

10م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1395جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی شر...

-زيربنا 12متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1395جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-زيربنا 28متر

10م رهن 1ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1395جزئیات

دفتر کار شیراز جمهوری

-زيربنا 25متر

املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1395جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

-زيربنا 30متر

4م رهن 425ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1395جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

-طبقه چهارم-زيربنا 12متر

4م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/05/1395جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-زيربنا 12متر

10م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

31/03/1395جزئیات

دفتر کار شیراز خیابان ز...

-زيربنا 40متر

املاک 11دفتر: 36476666-

24/03/1395جزئیات

دفتر کار شیراز زند

-زيربنا 12متر

10م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1395جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 15متر- نوساز

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/02/1395جزئیات