دفتر کار متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 14متر

20م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 33متر

20م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 20متر-سن بنا 30سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 45متر- 1خوابه

12م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم-زيربنا 15متر

15م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1395جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

-زيربنا 20متر

8م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1395جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

-زيربنا 12متر

3م رهن 750ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 12متر- 2خوابه

8م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 12متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1395جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

-زيربنا 20متر

املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

دفتر کار شیراز خیابان ز...

-طبقه اول-زيربنا 22متر

7.5م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/11/1372جزئیات

دفتر کار شیراز مقر

-زيربنا 25متر

املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه - نوساز

5م رهن 750ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

-زيربنا 14متر

5م رهن 550ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

-طبقه دوم-زيربنا 20متر

5م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

-طبقه اول-زيربنا 50متر

املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 15متر

املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 30متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 14متر- 2خوابه

5م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

-زيربنا 43متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ابیاری

-زيربنا 4متر

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-زيربنا 45متر

14م رهن 1.2ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 35متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه چهارم-زيربنا 50متر- 1خوابه

8م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 12متر- 2خوابه

8م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عدالت

-زيربنا 50متر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سفیر شما...

-طبقه همکف-زيربنا 17متر

10م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 16متر

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

-زيربنا 30متر

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز تاچارا

-زيربنا 15متر

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز نادر

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

-زيربنا 35متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 30 متری ...

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 2خوابه

10م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

-زيربنا 25متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز چهاراه خ...

زيربنا 45متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بلوار اس...

-زيربنا 45متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

-زيربنا 25متر

10م رهن 1ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-طبقه دوم-زيربنا 30متر

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز صورتگر

-زيربنا 30متر

املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

-زيربنا 12متر

7م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/01/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 4راه ریش...

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه

20م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-زيربنا 22متر

5م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 14متر

1م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 20متر

املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

-زيربنا 14متر

املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-زيربنا 12متر

املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز میدان دا...

-زيربنا 20متر

املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز تقاطع بع...

-زيربنا 17متر

4م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/11/1393جزئیات

دفتر کار شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 30متر

7م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1393جزئیات