دفتر کار متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 37متر

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-زيربنا 21متر

5م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 14متر

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

50م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 22متر

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 20متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 33متر

20م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 20متر-سن بنا 30سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 45متر- 1خوابه

12م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 40متر- 2خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/07/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 50متر

15م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات