خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز خلدبرین

-زيربنا 220متر- 2خوابه درب از ساختمان

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

زيربنا 240متردرب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 240متر- 7خوابه دو بر-قیمت متر مربع 6تومان

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 260متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 16ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز ارم

زيربنا 2000متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 8.2تومان

17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

طبقه اول-زيربنا 250متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

خانه شیراز فلکه فرودگاه...

زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5.12ميليون

820ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 220متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10ميليون

3.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 250متر-قیمت متر مربع 4.63ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 300متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 4ميليون

920ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 302متر- 8خوابه -قیمت متر مربع 15.5ميليون

5.58ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 250متر-قیمت متر مربع 8.88ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 236متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 6ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

زيربنا 250متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 11.11ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 400متردرب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 350متردو نبش-قیمت متر مربع 4.07ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 350متردرب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

زيربنا 550متر- 7خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 17ميليون

6.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 300متردو نبش-قیمت متر مربع 5ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

زيربنا 420متردرب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 540متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 13ميليون

5.59ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 270متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.55ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

خانه شیراز شهرک عرفان

-زيربنا 380متردرب از ساختمان

1.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 400متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 450متر- 8خوابه -قیمت متر مربع 18.51ميليون

5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

خانه شیراز عادل اباد

زيربنا 350متر-سن بنا 8سال

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 450متر- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 17ميليون

4.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

زيربنا 220متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.4ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

-زيربنا 325متر

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/11/1397جزئیات

خانه شیراز جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 250متر- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

خانه شیراز فلکه علم

-زيربنا 221متر

املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 240متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 260متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7.95ميليون

1.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 300متر-قیمت متر مربع 16ميليون

19.84ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 230متر-نما سنگ- 5خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 440متردرب از حیاط-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 4.83ميليون

1.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 250متر-قیمت متر مربع 8.88ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 685مترسه نبش-قیمت متر مربع 20ميليون

8.28ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 250متر- 6خوابه -سن بنا 25سال

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

زيربنا 900متر- 10خوابه

6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 360متردو نبش-قیمت متر مربع 7ميليون

2.52ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

زيربنا 220متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.53ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 760متر- 10خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 19.31ميليون

8.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

خانه شیراز ارتش

زيربنا 360متر-قیمت متر مربع 4.42ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 360متردرب از حیاط و ساختمان-سن بنا 17سال

4.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/10/1397جزئیات

خانه شیراز پدونک

-زيربنا 250متر

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 300متر-سن بنا 8سال

888ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/10/1397جزئیات

خانه شیراز قلات

-زيربنا 440متر

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/10/1397جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 320متردرب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1397جزئیات