خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 300متردرب از حیاط و ساختمان

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه فرهنگ شهر

-زيربنا 250متر- 4خوابه درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 260متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 11.75ميليون

2.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 275متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 11ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 236متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.77ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 280متر- 3خوابه درب از ساختمان

270م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 260متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 16ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 265متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

زيربنا 300متردو بر-قیمت متر مربع 11ميليون

2.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

زيربنا 235متر-سيستم نقشه دوبلکسدرب از ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 15ميليون

3.255ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 450متر- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 23ميليون

6.21ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

خانه شیراز ارم

زيربنا 2000متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 9ميليون

18ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 322متر- 6خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

24/03/1393جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 288متر

1.6ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1393جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 236متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.77ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

زيربنا 400متر- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 13.5ميليون

14.85ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه همکف-زيربنا 240متردو بر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 450متردرب از حیاط-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 11ميليون

5.28ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/02/1398جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 540متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 17ميليون

7.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1398جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

-زيربنا 210متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 450متر-قیمت متر مربع 11.5ميليون

5.37ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/02/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 340متر-نما رومی- 5خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.31ميليون

1.85ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/02/1398جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 280متر- 6خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 14ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/02/1398جزئیات

خانه شیراز صدرا

-زيربنا 600متر

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1397جزئیات

خانه شیراز صدرا

-زيربنا 590متر

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1397جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 230متردرب از حیاط

570ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1397جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 280متر- 6خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 14ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه اول-زيربنا 400متر- 3خوابه درب از حیاط

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/02/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 250متر- 5خوابه دو بر-قیمت متر مربع 5ميليون

2.16ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

-زيربنا 500متر

1.326ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/02/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 240متر- 2خوابه سه نبش-سن بنا 15سال

590ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/02/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 320متر- 4خوابه دو نبش-سن بنا 25سال

3.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/02/1397جزئیات

خانه شیراز صنایع

زيربنا 370متر- 3خوابه -سن بنا 16سال

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

-زيربنا 700متر

6.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

-زيربنا 430متردرب از حیاط

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/02/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 700متر- 4خوابه دو بر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

3.97ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/02/1397جزئیات

خانه شیراز گلدشت حافظ

-زيربنا 580متردرب از ساختمان

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1397جزئیات

خانه شیراز فخرآباد شرقی...

-زيربنا 400متر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 430متر- 6خوابه دو نبش

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/03/1397جزئیات

خانه شیراز میانرود

-زيربنا 360متر

890ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1397جزئیات

خانه شیراز کلبه

زيربنا 220متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 4.5ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 1030متر- 4خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 32ميليون

32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 270متر- 6خوابه دو بر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

1.215ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

زيربنا 240متر- 4خوابه -سن بنا 13سال

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/06/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 1180متر-قیمت متر مربع 12ميليون

12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1397جزئیات

خانه شیراز شهرک گلستان

زيربنا 235متر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.05ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 400متر- 6خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه اول-زيربنا 235متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.11ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 330متر-قیمت متر مربع 7.75ميليون

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/06/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 212متر- 2خوابه درب از حیاط

890ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/06/1397جزئیات