خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز خلدبرین

-زيربنا 220متر- 2خوابه درب از ساختمان

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 240متر- 7خوابه دو بر-قیمت متر مربع 6تومان

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

طبقه اول-زيربنا 250متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

-زيربنا 220متر- 4خوابه درب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 250متر-قیمت متر مربع 4.63ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1397جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

زيربنا 350متر- 6خوابه

200م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 300متر- 4خوابه - نوساز

100م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 220متر- 2خوابه

150م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 400متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

خانه شیراز ساحلی غربی

زيربنا 350متر- 4خوابه

150م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

-زيربنا 230متر

300م رهن 38م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

زيربنا 300متر- 3خوابه

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

خانه شیراز عادل اباد

زيربنا 350متر-سن بنا 8سال

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

خانه شیراز سرباز

زيربنا 230متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 240متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 400متردرب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6.1ميليون

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

زيربنا 300متر- 4خوابه

200م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 450متر- 4خوابه -سن بنا 15سال

100م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 250متر- 6خوابه -سن بنا 25سال

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 360متردرب از حیاط و ساختمان-سن بنا 17سال

4.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/10/1397جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

زيربنا 700متر- 9خوابه

60م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 530متر

100م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1397جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

زيربنا 520متر- 8خوابه

100م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 440متردو نبش-قیمت متر مربع 10ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

زيربنا 400متر- 3خوابه

100م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 220متر- 3خوابه

25م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/09/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 230متر-سيستم نقشه دوبلکس

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/09/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 410متر

50م رهن 7.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

-زيربنا 310متر

70م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 210متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

350م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 400متر-قیمت متر مربع 8.06ميليون

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 210متر- 3خوابه

145م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 280متر- 1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1397جزئیات

خانه شیراز ستاد

زيربنا 400متر- 7خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 10.72ميليون

10ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات

خانه شیراز بلوار استقلا...

-زيربنا 350متر- 4خوابه درب از حیاط

400م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 260متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

270م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1397جزئیات

خانه شیراز نادر

طبقه دوم-زيربنا 360متر- 3خوابه

25م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز تحویلی

طبقه دوم-زيربنا 250متر- 4خوابه -سن بنا 30سال

15م رهن 1.35م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز فخرآباد

زيربنا 250متر- 5خوابه

45م رهن 100ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1395جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 220متر- 2خوابه

63م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1395جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 540متر- 9خوابه

9ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1395جزئیات

خانه شیراز خیابان خلیلی...

زيربنا 600متر- 4خوابه

250م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

زيربنا 220متر- 3خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

زيربنا 220متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز ستارخان

زيربنا 700متر- 5خوابه

60م رهن 5.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه اول-زيربنا 220متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1394جزئیات

خانه شیراز زند

طبقه دوم-زيربنا 220متر- 3خوابه

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1394جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 260متر- 4خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1394جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه همکف-زيربنا 350متر

165م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1394جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 240متر- 2خوابه - نوساز

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1394جزئیات