خانه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه زرهی

زيربنا 200متر- 6خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 14.9ميليون

5.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 7.22ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 176متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7.57ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 198متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 9.4ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

-زيربنا 180متر- 4خوابه درب از ساختمان

1.03ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

خانه شیراز دروازه کازرو...

-زيربنا 200متر

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 8.42ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 13.33ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه همکف-زيربنا 180متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 12.3ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 180متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 12.3ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 188متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

790ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 200متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 4.15ميليون

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 180متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.5ميليون

675ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 185متر- 2خوابه دو ممر

870ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1396جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه اول-زيربنا 185متر- 3خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 4.81ميليون

890ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 190متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

-زيربنا 200متر

875ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز عدالت

-زيربنا 198متر

820ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 180متردو نبش-قیمت متر مربع 10ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه همکف-زيربنا 198متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 5.66ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه دو بر-قیمت متر مربع 8.9ميليون

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 14ميليون

2.31ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 200متر- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 1.4ميليون

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 15ميليون

3.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1395جزئیات

خانه شیراز قصردشت

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1395جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 200متر- 2خوابه

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/12/1394جزئیات

خانه شیراز ابیاری

-زيربنا 180متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1394جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 17سال

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1394جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سن بنا 12سال

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1394جزئیات

خانه شیراز تاچارا

-طبقه دوم-زيربنا 180متر

املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

-زيربنا 200متر

1.06ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 2خوابه

270م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه همکف-زيربنا 185متر- 3خوابه

180م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 186متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

1.5ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

زيربنا 180متر- 4خوابه -سن بنا 8سال

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1394جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/08/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/07/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

63م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

-زيربنا 180متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/07/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

-طبقه دوم-زيربنا 195متر

125م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1394جزئیات

خانه شیراز نادر

زيربنا 186متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1394جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

01/06/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 200متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

26/05/1394جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه

75م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/05/1394جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 194متر- 4خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1394جزئیات