خانه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 200متردرب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

خانه زرهی

زيربنا 200متر- 6خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 23ميليون

7.86ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

خانه ملاصدرا

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 13.5ميليون

2.335ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

خانه پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

60م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

-زيربنا 180متر- 2خوابه درب از ساختمان

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/04/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

-زيربنا 200متر

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1393جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 198متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 12.76ميليون

2.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

خانه پارامونت

زيربنا 200متر- 5خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 180متر- 5خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.06ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/02/1398جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 180متردرب از ساختمان

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/02/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

-زيربنا 200متر- 4خوابه درب از حیاط

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1397جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/02/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

-زيربنا 185متردرب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 200متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 3.5ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 190متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

725ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1397جزئیات

خانه شیراز اسونه

زيربنا 180متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 1.2ميليون

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/05/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

-زيربنا 190متردرب از ساختمان

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

-زيربنا 180متر- 5خوابه درب از حیاط

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه همکف-زيربنا 193متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 4.2ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-طبقه همکف-زيربنا 190متردرب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/05/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 185متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 16ميليون

6.16ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 185متر- 3خوابه

1.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/04/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 178متر- 3خوابه

295ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.9ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/04/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 198متر- 4خوابه

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 180متردو نبش-قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/02/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/02/1398جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 200متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 6.8ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 178متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.66ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.66ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 180متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

3.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 7.22ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 176متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7.57ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

-زيربنا 180متر- 4خوابه درب از ساختمان

1.03ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 180متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

3.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 8.42ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 13.33ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه همکف-زيربنا 180متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 12.3ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 180متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 12.3ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 188متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

790ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 180متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.5ميليون

675ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه اول-زيربنا 185متر- 3خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 4.81ميليون

890ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 190متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

-زيربنا 200متر

875ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز عدالت

-زيربنا 198متر

820ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 180متردو نبش-قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه همکف-زيربنا 198متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 5.66ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 14ميليون

2.31ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات