خانه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز پارامونت

-زيربنا 190متر- 2خوابه درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1397جزئیات

خانه شیراز دروازه کازرو...

-زيربنا 200متر

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه همکف-زيربنا 190متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 200متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 4.15ميليون

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

-زيربنا 190متر- 2خوابه درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه دو بر-قیمت متر مربع 8.9ميليون

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه

25م رهن 2.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 15ميليون

3.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1397جزئیات

خانه شیراز زرگری

زيربنا 185متر- 3خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1395جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

80م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1395جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1395جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1395جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1395جزئیات

خانه شیراز پاسارگاد

زيربنا 200متر- 2خوابه

15م رهن 1.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز قصردشت

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1395جزئیات

خانه شیراز گلدشت محمدی

زيربنا 200متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 2خوابه

6م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

35م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1395جزئیات

خانه شیراز تپه تلوزیون

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه

40م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه اول-زيربنا 191متر- 3خوابه

90م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سن بنا 12سال

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1394جزئیات

خانه شیراز تاچارا

-طبقه دوم-زيربنا 180متر

املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1394جزئیات

خانه شیراز ولی عصر قصرا...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

30م رهن 1.8ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 2خوابه

270م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

60م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه همکف-زيربنا 185متر- 3خوابه

180م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1394جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/08/1394جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه

20م رهن 1.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/08/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار گلستان...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/08/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1394جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهرک

طبقه دوم-زيربنا 195متر- 3خوابه

25م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

30م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/07/1394جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه

75م رهن 50ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

زيربنا 180متر- 3خوابه

25م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1394جزئیات

خانه شیراز پاسارگاد

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1394جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه همکف-زيربنا 190متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

16/07/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه

120م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

63م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1394جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 190متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1394جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه

15م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/07/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

طبقه دوم-زيربنا 195متر- 3خوابه

120م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

31/06/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 180متر- 3خوابه

50م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/06/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه

40م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/06/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار ابولفت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

20م رهن 1.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/06/1394جزئیات