خانه متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 159متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 4.8ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه معالی آباد

زيربنا 170متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 14.22ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه پارامونت

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 175متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3ميليون

525ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/02/1397جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

زيربنا 170متردو نبش-سن بنا 20سال

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/02/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 165متر-سن بنا 30سال

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/06/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه همکف-زيربنا 168متر- 3خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 2.35ميليون

395ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/05/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 170متر- 4خوابه

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1397جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 167متردرب از ساختمان

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/04/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9.56ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/02/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 154متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 2.5ميليون

385ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/02/1398جزئیات

خانه زرهی

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 8.33ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 172متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.03ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 175متر- 3خوابه درب از حیاط

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه سینما سعدی

زيربنا 171متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 12.8ميليون

1.318ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1397جزئیات

خانه شیراز صدرا

زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 6سال

620ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 170متر- 3خوابه

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

خانه سینما سعدی

زيربنا 171متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

6.6ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/10/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7.3ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه همکف-زيربنا 168مترسه نبش-قیمت متر مربع 10ميليون

1.68ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1397جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 170متردرب از ساختمان-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4ميليون

920ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/09/1397جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

زيربنا 160متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

730ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 156متر- 3خوابه

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/08/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 154متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 1.03ميليون

160ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 170متر

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 170متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

-طبقه همکف-زيربنا 170متردرب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1397جزئیات