خانه متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 175متر- 3خوابه درب از حیاط

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 2خوابه

50م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه

15م رهن 1.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/10/1397جزئیات

خانه همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 17سال

25م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 9سال

50م رهن 1.99م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 13سال

75م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1396جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

-طبقه دوم-زيربنا 165متر-نما سنگ- 3خوابه درب از ساختمان

15م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

75م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1395جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه

15م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه اول-زيربنا 166متر- 4خوابه

50م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه

15م رهن 1.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1395جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 170متر- 3خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز حکیمی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1394جزئیات

خانه شیراز 20متری لاله

طبقه دوم-زيربنا 152متر- 3خوابه

20م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1394جزئیات

خانه شیراز میدان مطهری

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 1.2ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/09/1394جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

65م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 172متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

100م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/08/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار بهشتی

زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 30سال

120م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/08/1394جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/07/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 9سال

10م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1394جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 165متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1394جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

طبقه اول-زيربنا 170متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

06/07/1394جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 160متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1394جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

15م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1394جزئیات

خانه شیراز شیراز

زيربنا 170متر- 2خوابه

35م رهن 300ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1394جزئیات

خانه شیراز شیراز

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز

20م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 160متر- 2خوابه

20م رهن 1.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 170متر- 3خوابه

300م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/06/1394جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

خانه شیراز باسکول

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 2خوابه

15م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 2خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/05/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1394جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 160متر- 3خوابه

85م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 4خوابه

60م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1394جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 3خوابه

60م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/05/1394جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 170متر

املاک 11دفتر: 36476666-

13/05/1394جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/05/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

11/05/1394جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

40م رهن 1.8ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/04/1394جزئیات