خانه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 9.5ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

خانه همت شمالی

طبقه اول-زيربنا 135متر- 5خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 17.1ميليون

5.385ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز

160م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 150متردرب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3.51ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 140متر- 5خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5ميليون

475ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

خانه همت جنوبی

زيربنا 150متر-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6.31ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

خانه شیراز ارم

زيربنا 145متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.45ميليون

1.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه زیر زمین-زيربنا 130متردرب از حیاط-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 8ميليون

2.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 130متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.27ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکسدرب از حیاط-قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 140متردرب از حیاط- نوساز

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 6ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

-طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه درب از ساختمان

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 150متر-نما آجر گری- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 6.6ميليون

760ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 140متردرب از حیاط- نوساز

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

خانه شیراز ارم

زيربنا 145متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.45ميليون

1.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز آبیاری

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

3.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 150متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.41ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 143متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

640ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 133متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 9.11ميليون

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 145متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 11.875ميليون

2.85ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 128متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/08/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.97ميليون

1.65ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

770ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 140متردرب از حیاط- نوساز

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1397جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه

85م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 140متر- 4خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5.1ميليون

715ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز خیابان تحویل...

-زيربنا 145متر

302ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

-طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس

املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1395جزئیات

خانه شیراز گلدشت حافظ

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 135متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

1.632ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار استقلا...

-زيربنا 130متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1394جزئیات

خانه شیراز پل حر

زيربنا 150متر- 3خوابه

135م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

زيربنا 140متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/09/1394جزئیات

خانه شیراز پشت باغ جنت

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

09/09/1394جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه سوم-زيربنا 143متر- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.3ميليون

615ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه اول-زيربنا 143متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

560ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/08/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

12م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/08/1394جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 146متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

خانه شیراز پاسارگاد

طبقه اول-زيربنا 146متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 10سال

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 147متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1394جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 136متر- 2خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1394جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

15م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1394جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

29/06/1394جزئیات

خانه شیراز تحویلی

زيربنا 126متر-سن بنا 6سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/06/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 7سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1394جزئیات