خانه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 140متر- 5خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5ميليون

475ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1398جزئیات

خانه همت شمالی

طبقه اول-زيربنا 135متر- 5خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 19.5ميليون

6.142ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/04/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

-زيربنا 140متردرب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

-زيربنا 150متردرب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

-زيربنا 150متر

100ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار نصر

-زيربنا 150متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت

-زيربنا 150متر-نما سنگ- 4خوابه درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

29/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

3.53ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز هوابرد

-طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

خانه همت جنوبی

زيربنا 150متر-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8.94ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصر قمشه

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 2.62ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 133متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 12ميليون

2.04ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 145متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 16.66ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/02/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 150متر- 5خوابه - نوساز

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از حیاط

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/02/1397جزئیات

خانه شیراز مدرس

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/02/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 140متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 2.53ميليون

490ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/06/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 130متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/05/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

-زيربنا 140متر- 3خوابه دو بر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 140متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.21ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه اول-زيربنا 150متردرب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3.47ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/05/1397جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

-طبقه همکف-زيربنا 130متر- 1خوابه درب از ساختمان

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/05/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

270ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

-زيربنا 130متر- 3خوابه درب از حیاط

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 147متر- 3خوابه

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 130متر- 2خوابه

210ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 147متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 2.5ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/04/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 130متردرب از حیاط-سن بنا 15سال

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/04/1397جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 134متر

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

2.125ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/02/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 140متردرب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 150متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

1.215ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 9.5ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

خانه همت جنوبی

زيربنا 150متر-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6.31ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

خانه شیراز ارم

زيربنا 145متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.45ميليون

1.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه زیر زمین-زيربنا 130متردرب از حیاط-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 8ميليون

2.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 130متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.27ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکسدرب از حیاط-قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 150متر-نما آجر گری- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 6.6ميليون

760ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 140متردرب از حیاط- نوساز

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

خانه شیراز ارم

زيربنا 145متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.45ميليون

1.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز آبیاری

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

3.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 143متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

640ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 145متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 18.75ميليون

4.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 128متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

2.125ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/08/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.97ميليون

1.65ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1397جزئیات