خانه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز

160م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه

25م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/12/1397جزئیات

خانه شیراز پارامونت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1396جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 150متردرب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3.51ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

خانه پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

40م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

-طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه درب از ساختمان

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

160م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه

20م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1396جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه

170م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/09/1397جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

30م رهن 1.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه نیم طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

-طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه درب از ساختمان

15م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

-زيربنا 150متر

املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

770ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 128متر- 3خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1395جزئیات

خانه شیراز باسکول نادر

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1395جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

40م رهن 1.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1395جزئیات

خانه شیراز تحویلی

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 30سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1395جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه

7م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1395جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه

40م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/07/1395جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 140متر- 2خوابه

15م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/07/1395جزئیات

خانه شیراز قانی نو

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه

12م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه

85م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

40م رهن 1.25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

خانه شیراز گلدشت حافظ

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1394جزئیات

خانه شیراز صورتگر

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 3خوابه

20م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

55م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/11/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

25م رهن 1.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

خانه شیراز کمربندی معال...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

9م رهن 900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

10م رهن 850ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 137متر- 14خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1394جزئیات

خانه شیراز مشیر غربی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه

10م رهن 1ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/10/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

زيربنا 140متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

خانه شیراز پاسارگاد

طبقه اول-زيربنا 145متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1394جزئیات

خانه شیراز پل حر

زيربنا 150متر- 3خوابه

135م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

زيربنا 140متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/09/1394جزئیات

خانه شیراز پشت باغ جنت

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

09/09/1394جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/08/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

12م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/08/1394جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

15م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/08/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1394جزئیات

خانه شیراز شهرک بهشتی

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1394جزئیات