خانه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 105متر- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.42ميليون

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.97ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 125متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 2.22ميليون

345ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 11.73ميليون

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.72ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 120متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.12ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه دوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

270ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه همکف-زيربنا 105متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 6.5ميليون

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1397جزئیات

خانه شیراز هوابرد

زيربنا 120متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

160م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 8.02ميليون

570ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

زيربنا 120متردو نبش-قیمت متر مربع 16.5ميليون

3.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

1.575ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 106متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 3.98ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1397جزئیات

خانه چمران

زيربنا 112متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3سال

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 121متر- 2خوابه دو بر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.47ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 120متر

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/09/1395جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1395جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1394جزئیات

خانه شیراز صنایع

زيربنا 120متر- 2خوابه

315ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/12/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

45م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1394جزئیات

خانه شیراز عدالت

طبقه اول-زيربنا 115متر- 3خوابه -سن بنا 17سال

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1394جزئیات

خانه شیراز وصال شمالی

-طبقه اول-زيربنا 120متر

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1394جزئیات

خانه شیراز سمیه

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

520ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/08/1394جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 106متر- 2خوابه

570ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/07/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه -سن بنا 9سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1394جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 105متر- 3خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 3خوابه

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

خانه شیراز وصال جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1394جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 109متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 120متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

08/06/1394جزئیات

خانه شیراز وصال جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه

75م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1394جزئیات

خانه شیراز 20متری سینما...

زيربنا 120متر- 3خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/05/1394جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه

1.8ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

خانه شیراز نادر

-زيربنا 104متر

املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

خانه شیراز شهرک جوادیه

زيربنا 123متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.7ميليون

209.1ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1394جزئیات

خانه شیراز زند

-زيربنا 120متر

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

-طبقه دوم-زيربنا 115متر

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1394جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 2خوابه

75م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1394جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1394جزئیات

خانه شیراز چهارراه باهن...

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1394جزئیات