خانه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 105متر- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 125متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 2.22ميليون

345ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 11.73ميليون

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

خانه شیراز هنگ

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه زیر زمین-زيربنا 120متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

خانه قصرالدشت

زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 17سال

املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

خانه شیراز هوابرد

طبقه زیر زمین-زيربنا 110متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

خانه شیراز هوابرد

زيربنا 120متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

160م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

1.575ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

-زيربنا 120متردرب از حیاط

120م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

5م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 125متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

10م رهن 1ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1396جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه

40م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1395جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 120متر

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/09/1395جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1395جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

9م رهن 900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز ارتش

زيربنا 115متر- 1خوابه

15م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

11م رهن 1.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/05/1395جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 850ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

45م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

15م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1394جزئیات

خانه شیراز اصلاح نژاد

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

12م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه زیرزمین-زيربنا 123متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 750ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1394جزئیات

خانه شیراز عدالت

طبقه اول-زيربنا 115متر- 3خوابه -سن بنا 17سال

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1394جزئیات

خانه شیراز پارک قوری

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

40م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/10/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 1.1ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1394جزئیات

خانه شیراز وصال شمالی

-طبقه اول-زيربنا 120متر

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1394جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

20م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

10م رهن 850ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 14سال

30م رهن 550ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1394جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/08/1394جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/08/1394جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 5سال

6م رهن 900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1394جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

خانه شیراز بیست متری سی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

20م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/08/1394جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه اول-زيربنا 110متر- 1خوابه

12م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 3خوابه -سن بنا 9سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1394جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 105متر- 3خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1394جزئیات

خانه شیراز عرفان منش

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه

25م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 3خوابه

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

خانه شیراز وصال جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1394جزئیات