خانه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.5ميليون

810ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه همت جنوبی

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 8ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوبلکس-قیمت متر مربع 3.23ميليون

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوبلکس-قیمت متر مربع 3.57ميليون

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1397جزئیات

خانه شیراز اطلسی

طبقه همکف-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 12ميليون

2.98ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 92متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.25ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 94متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.59ميليون

290ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 80متردرب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4.1ميليون

460ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 95متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.5ميليون

504ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 8.14ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.82ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1397جزئیات

خانه شیراز 20متری سینما...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 3.4ميليون

612ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1394جزئیات

خانه شیراز سی متری سینم...

زيربنا 80متر- 1خوابه

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1394جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

زيربنا 76متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

342ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

-زيربنا 100متر

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار بهشتی

-طبقه دوم-زيربنا 80متر

58م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه زیرزمین-زيربنا 80متر- 2خوابه

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/09/1394جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 95متر- 1خوابه

57م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1394جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 1خوابه

57م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/09/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار بهشتی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/08/1394جزئیات

خانه شیراز زند

-زيربنا 90متر

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار گلستان...

طبقه همکف-زيربنا 87متر- 2خوابه

260ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/08/1394جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1394جزئیات

خانه شیراز نادر

-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوبلکس

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1394جزئیات

خانه شیراز سی متری سینم...

-زيربنا 100متر

املاک 11دفتر: 36476666-

21/04/1394جزئیات

خانه شیراز امیر کبیر

زيربنا 92متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1394جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1394جزئیات

خانه شیراز شمس کوچه 11

-زيربنا 85متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1394جزئیات

خانه هوابرد

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1394جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1394جزئیات

خانه شیراز امیر کبیر

-زيربنا 100متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1394جزئیات

خانه شیراز سی متری سینم...

-زيربنا 100متر

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1394جزئیات

خانه شیراز شمس

زيربنا 84متر- 2خوابه

240ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1394جزئیات

خانه شیراز زند

-زيربنا 90متر

95ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1394جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1393جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

زيربنا 85متر- 2خوابه

160ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1393جزئیات

خانه شیراز زند

زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1393جزئیات

خانه شیراز عدالت

زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

142ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1393جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت

-زيربنا 85متر

55ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1393جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1393جزئیات

خانه شیراز ذوالانوار شر...

-زيربنا 100متر

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1393جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

-زيربنا 80متر

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1393جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 90متر- 2خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1393جزئیات

خانه شیراز پارامونت

-زيربنا 80متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1393جزئیات

خانه شیراز فلسطین

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1393جزئیات

خانه شیراز ولیعصر قصرال...

طبقه همکف-زيربنا 98متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

340ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1393جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

-زيربنا 94متر

املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1393جزئیات