خانه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز زرهی

زيربنا 90متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 7.5ميليون

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/04/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

طبقه اول-زيربنا 85متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/04/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 4ميليون

520ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوبلکس

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 5.9ميليون

890ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

خانه سفیر شمالی

زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/02/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 90متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 7ميليون

875ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/02/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 90متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 2.5ميليون

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1397جزئیات

خانه شیراز قصردشت

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 8ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/04/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 76متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 13سال

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/04/1397جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.5ميليون

810ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه همت جنوبی

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 8ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوبلکس-قیمت متر مربع 3.23ميليون

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوبلکس-قیمت متر مربع 3.57ميليون

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1397جزئیات

خانه شیراز اطلسی

طبقه همکف-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 12ميليون

2.98ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 92متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.25ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 94متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.59ميليون

290ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 80متردرب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4.1ميليون

460ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 95متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.5ميليون

504ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 8.14ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 95متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 5.9ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1397جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 1خوابه

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

-زيربنا 100متر

140ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 4.09ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1397جزئیات