خانه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز خلدبرین

زيربنا 80متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

20م رهن 1.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.82ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1397جزئیات

خانه شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1395جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 2خوابه

15م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1395جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

خانه شیراز 20متری سینما...

طبقه همکف-زيربنا 85متر- 2خوابه

25م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1394جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 85متر- 2خوابه

15م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1394جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

-زيربنا 100متر

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار بهشتی

-طبقه دوم-زيربنا 80متر

58م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1394جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

50م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1394جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 95متر- 1خوابه

57م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1394جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 1خوابه

57م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/09/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/08/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار بهشتی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/08/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 80متر- 2خوابه

10م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1394جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1394جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

زيربنا 95متر- 2خوابه

70م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1394جزئیات

خانه شیراز تپه تلوزیون

طبقه زیرزمین-زيربنا 80متر- 1خوابه

7م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1394جزئیات

خانه شیراز ستارخان

زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 1ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1394جزئیات

خانه شیراز تاچارا

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه

16م رهن 650ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/05/1394جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

20م رهن 900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1394جزئیات

خانه شیراز 30متری سینما...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه

30م رهن 300ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1394جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 3خوابه

70م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/04/1394جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1394جزئیات

خانه شیراز جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

12م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1394جزئیات

خانه شیراز فردوسی

زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه

30م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

خانه هوابرد

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1394جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 100متر- 2خوابه

20م رهن 300ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1394جزئیات

خانه شیراز جمهوری

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/03/1394جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 85متر- 1خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1394جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

35م رهن 30ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/02/1394جزئیات

خانه شیراز فرگاز

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 1خوابه - نوساز

27م رهن 100ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1394جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1393جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 90متر- 2خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1393جزئیات

خانه شیراز تاچارا

زيربنا 80متر- 1خوابه

20م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1393جزئیات

خانه شیراز پارامونت

-زيربنا 80متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1393جزئیات

خانه شیراز فلسطین

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1393جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1393جزئیات

خانه شیراز بولواربعثت

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

01/06/1393جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه زیر زمین-زيربنا 100متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 1خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/08/1397جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 650ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/08/1397جزئیات

خانه شیراز هوابرد

-طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه درب از ساختمان

7م رهن 900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/07/1397جزئیات