خانه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 65متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

1.177ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/04/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 75متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.9ميليون

375ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 75متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

460ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1397جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 65متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 5تومان

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

2.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.11ميليون

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 60متر

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

-زيربنا 60متر- 1خوابه دو نبش

185ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1397جزئیات