خانه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 75متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 75متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.04ميليون

388ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.11ميليون

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 60متر

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

-زيربنا 60متر- 1خوابه دو نبش

185ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1397جزئیات

خانه شیراز تحویلی

زيربنا 65متر-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه

115ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1394جزئیات

خانه شیراز چهارراه ستار...

زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 3.2ميليون

467ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار بهشتی

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1394جزئیات

خانه شیراز فلکه فرودگاه...

زيربنا 70متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1394جزئیات

خانه شیراز قاانی نو

زيربنا 72متر- 3خوابه

160ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1394جزئیات

خانه شیراز بلوا گلستان

زيربنا 60متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1394جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1393جزئیات

خانه شیراز 4راه باهنر

-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1393جزئیات

خانه شیراز ب گلستان

زيربنا 60متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1393جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 65متر- 1خوابه

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1393جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

135ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1393جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 75متر- 2خوابه

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1393جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

40م رهن 50ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/06/1393جزئیات

خانه شیراز بولوار دولت

طبقه اول-زيربنا 72متر- 1خوابه

135ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1393جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 72متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1393جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 58متر- 2خوابه

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1393جزئیات

خانه شیراز اصلاح نژاد

طبقه اول-زيربنا 52متر-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2.3تومان

120ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1393جزئیات

خانه شیراز احمدی

طبقه اول-زيربنا 60متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

120ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1392جزئیات

خانه شیراز اطلسی

-زيربنا 70متر- 2خوابه دو بر

املاک 11دفتر: 36476666-

20/06/1397جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 65متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 5تومان

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

زيربنا 75متر- 1خوابه

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1394جزئیات

خانه شیراز هوابرد

طبقه همکف-زيربنا 72متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

07/04/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 2خوابه

270ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/02/1393جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

460ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 70متر- 3خوابه درب از حیاط

620ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1396جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

-زيربنا 60متر- 1خوابه درب از حیاط

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1396جزئیات

خانه شیراز زرهی

-طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه درب از ساختمان

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1396جزئیات

خانه شیراز ستاد

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

20م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1396جزئیات

خانه شیراز تحویلی

-زيربنا 63متردرب از ساختمان

140ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1396جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

29م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1396جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

-طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه درب از ساختمان

37م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1396جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 70متر- 1خوابه

16م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1396جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 70متر- 1خوابه

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1396جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 70متر- 1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/04/1396جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 60متر- 1خوابه

32م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/04/1396جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/02/1396جزئیات

خانه شیراز بعثت

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1396جزئیات

خانه شیراز فخرآباد

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/12/1395جزئیات

خانه شیراز جمهوری

طبقه اول-زيربنا 52متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 5سال

160ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/11/1395جزئیات

خانه شیراز قانی نو

زيربنا 70متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1395جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 70متر- 1خوابه

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1395جزئیات

خانه شیراز هنگ

زيربنا 60متر- 2خوابه

32م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1395جزئیات

خانه شیراز نادر

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 2خوابه

39م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1395جزئیات