خانه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

45م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/10/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

10م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/09/1395جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 650ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 73متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

12م رهن 650ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/06/1394جزئیات

خانه شیراز 20 متری سینم...

زيربنا 60متر- 1خوابه

3م رهن 850ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر- 1خوابه

10م رهن 1.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 75متر- 1خوابه

25م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1394جزئیات

خانه شیراز پاسارگاد

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1394جزئیات

خانه شیراز ساحلی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 550ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1394جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1394جزئیات

خانه شیراز تپه تلوزیون

طبقه زیرزمین-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

7م رهن 650ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/06/1394جزئیات

خانه شیراز ادبیات

زيربنا 65متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

35م رهن 150ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 73متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/05/1394جزئیات

خانه شیراز بلوار بهشتی

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1394جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه

20م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/04/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

-زيربنا 75متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/04/1394جزئیات

خانه شیراز ادبیات

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1394جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1394جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1393جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

15م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1393جزئیات

خانه شیراز جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1393جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 75متر- 2خوابه

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1393جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

40م رهن 50ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/06/1393جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

09/06/1393جزئیات

خانه شیراز بولوار چمران...

زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

35م رهن 150ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1393جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 75متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.76ميليون

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

8م رهن 550ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/12/1396جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1396جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 60متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1396جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

12م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1396جزئیات

خانه شیراز ستاد

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

20م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1396جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه درب از ساختمان

20م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1396جزئیات

خانه شیراز عبیر امیز

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

50م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1396جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 2خوابه

15م رهن 550ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1396جزئیات

خانه شیراز فلکه گاز

طبقه 1-زيربنا 65متر- 2خوابه

15م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/06/1396جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

12/06/1396جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/06/1396جزئیات

خانه شیراز زند

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 550ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1396جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه

15م رهن 1.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1396جزئیات

خانه شیراز باسکول نادر

-طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه درب از ساختمان

10م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/05/1396جزئیات

خانه شیراز قصردشت

طبقه زیر زمین-زيربنا 70متر- 1خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1396جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 3خوابه

10م رهن 650ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1396جزئیات

خانه شیراز عبیر امیز

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/05/1396جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

29م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1396جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

-طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه درب از ساختمان

37م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1396جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

7م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/04/1396جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه

15م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1396جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه

35م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1396جزئیات

خانه شیراز هنگ

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 3خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1396جزئیات