خانه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز سفیر جنوبی

زيربنا 20متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

14/10/1394جزئیات

خانه شیراز شهرک باهنر

طبقه دوم-زيربنا 45متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1394جزئیات

خانه شیراز 20متری سینما...

-زيربنا 35متر

املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

خانه شیراز تحویلی

-زيربنا 50متر

املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1394جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 50متر- 1خوابه

135ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/01/1394جزئیات

خانه شیراز چمران

-زيربنا 50متر

190ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1393جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

-زيربنا 50متر

املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1393جزئیات

خانه شیراز سه راه بهار

زيربنا 50متر- 2خوابه

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1393جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

-زيربنا 18متر

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از ساختمان

180ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/05/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

-زيربنا 40متر- 2خوابه درب از حیاط

170ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1396جزئیات

خانه شیراز تحویلی

-زيربنا 41متر

90ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1395جزئیات

خانه شیراز بوار پاسارگا...

طبقه دوم-زيربنا 45متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

135ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/02/1395جزئیات