باغ متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز همت شمالی

زيربنا 300متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

16.87ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1398جزئیات

باغ شیراز سپیدان

-زيربنا 235متر

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

باغ شیراز دو کوهک

زيربنا 450متر-قیمت متر مربع 1ميليون

2.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

زيربنا 360متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 7سال

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

باغ شیراز دشت ارژن

-زيربنا 250متر

490ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

-زيربنا 1000متر

12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/09/1397جزئیات

باغ شیراز دشت ارژن

زيربنا 250متر- نوساز

490ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 240متر

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 400متر

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

-زيربنا 400متر

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/09/1397جزئیات

باغ قصرالدشت غربی

زيربنا 4700متر-قیمت متر مربع 3.2تومان

15.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

زيربنا 250متر-قیمت متر مربع 69تومان

570ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

-زيربنا 500متر

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

زيربنا 235متر- نوساز

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 270متر-سيستم نقشه تریبلکس

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1397جزئیات

باغ شیراز خان خمیس

-زيربنا 300متر

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1397جزئیات

باغ شیراز صدرا

زيربنا 600متر- 6خوابه

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 600متر

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1397جزئیات

باغ شیراز صنایع

-زيربنا 300متر

195ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 450متر- نوساز

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1397جزئیات