باغ متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز قلات

-زيربنا 200متر

690ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/10/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/09/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 200متر

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1397جزئیات

باغ شیراز صدرا

-زيربنا 180متر

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/05/1397جزئیات

باغ شیراز سیخ دارنگون

-زيربنا 200متر

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

-زيربنا 200متر

210ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 180متر

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 200متر- 2خوابه

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/04/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 200متر

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 200متر

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 200متر- 2خوابه

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1397جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/03/1397جزئیات