باغ متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز قلات

-زيربنا 160متر

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

-زيربنا 160متر

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/10/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 170متر-سن بنا 7سال

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/09/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

-زيربنا 160متر

املاک 11دفتر: 36476666-

26/08/1397جزئیات