باغ متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز سیاخ دارنگون

زيربنا 115متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1398جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

-زيربنا 120متر

240ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

زيربنا 115متر- 2خوابه

290ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/11/1397جزئیات

باغ شیراز کهمره سرخی

-زيربنا 120متر

430ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

-زيربنا 120متر

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 110متر-نما سنگ

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/08/1397جزئیات

باغ شیراز کهمره سرخی

-زيربنا 120متر

430ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1397جزئیات