باغ متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز همت شمالی

-زيربنا 80متر

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

-زيربنا 90متر

130ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

-زيربنا 80متر

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

باغ قصرالدشت

زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 2ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/09/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 100متر

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

باغ شیراز کهمره سرخی

-زيربنا 100متر

95ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

-زيربنا 100متر

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1397جزئیات

باغ شیراز جاده سپیدان

-زيربنا 100متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1397جزئیات

باغ شیراز جاده داریون

زيربنا 100متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

30/05/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ

-زيربنا 80متر

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/05/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ

زيربنا 80متر- 2خوابه

160ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ

-زيربنا 100متر

130ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

زيربنا 90متر- 1خوابه

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

زيربنا 90متر- 2خوابه

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1397جزئیات

باغ شیراز بیضا

-زيربنا 80متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/05/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/05/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 100متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/05/1397جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

4.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/05/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 100متر

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/05/1397جزئیات

باغ شیراز دوکوهک

-زيربنا 90متر

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

زيربنا 80متر- 1خوابه

135ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/04/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 80متر

190ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/03/1397جزئیات