باغ متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز همت شمالی

-زيربنا 80متر

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

-زيربنا 90متر

130ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

-زيربنا 80متر

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

باغ قصرالدشت

زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 2ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/09/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 100متر

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

باغ شیراز کهمره سرخی

-زيربنا 100متر

95ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

-زيربنا 100متر

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1397جزئیات

باغ شیراز جاده سپیدان

-زيربنا 100متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1397جزئیات