باغ متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز ستارخان

-زيربنا 60متر- 1خوابه درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

باغ شیراز صدرا

-زيربنا 60متر

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 70متر

80ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/06/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 70متر

93ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/05/1397جزئیات

باغ شیراز میانرود

-زيربنا 70متر

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/05/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

زيربنا 70متر- 1خوابه

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1397جزئیات

باغ شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 70متر-قیمت متر مربع 1.4ميليون

1.72ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

-زيربنا 75متر

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

11/05/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 75متر

120ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 60متر

100ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

زيربنا 60متر- 1خوابه

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/04/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

-زيربنا 70متر

370ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/02/1397جزئیات