باغ متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 50متر

120ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

زيربنا 30متر- 4خوابه

80ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1397جزئیات

باغ شیراز معالی آباد

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 2ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1397جزئیات

باغ شیراز صدرا

-زيربنا 30متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1397جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

-زيربنا 50متر

املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 24متر

100ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 40متر

135ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/05/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

زيربنا 50متر- 1خوابه

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1397جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

-زيربنا 40متر

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1397جزئیات

باغ شیراز دشت ارژن

-زيربنا 24متر

210ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1397جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

-زيربنا 20متر

املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 30متر

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/07/1396جزئیات