باغ متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز سیاخ دارنگون

-زيربنا 50متر

120ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

باغ شیراز معالی آباد

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 2ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1397جزئیات

باغ شیراز صدرا

-زيربنا 30متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1397جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

-زيربنا 50متر

املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1397جزئیات