آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز پاسداران...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 16ميليون

4.24ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قاانی شم...

قیمت متر مربع 4.1ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

قیمت متر مربع 12ميليون

2.22ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستاد

املاک 11دفتر: 36476666-

21/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

قیمت متر مربع 11.2ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

2خوابه -قیمت متر مربع 7.72ميليون

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

قیمت متر مربع 8.2ميليون

2.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

و بر-قیمت متر مربع 10ميليون

3.82ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

390ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قلات

95ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

قیمت متر مربع 5.3ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

آپارتمان قصرالدشت

3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 12.22ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سیاحتگر

سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.75ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

3خوابه

130ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

سن بنا 9سال

15.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارتش

درب از ساختمان

720ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه ششم

املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1395جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

2خوابه -قیمت متر مربع کارشناسي

املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1395جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار پا...

2خوابه -قیمت متر مربع کارشناسي

املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1395جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

آپارتمان شیراز معالی اب...

3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

11/02/1395جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه همکف- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1395جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

املاک 11دفتر: 36476666-

04/02/1395جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت مع...

3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1395جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار جم...

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1395جزئیات

آپارتمان شیراز صلح

املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1394جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1394جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1394جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

14/10/1394جزئیات

آپارتمان شیراز چهارراه ...

املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1394جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1394جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

قیمت متر مربع 3.35تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1394جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1394جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1394جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

13/07/1394جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1394جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

املاک 11دفتر: 36476666-

28/06/1394جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

3خوابه -سن بنا 1سال

315ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1394جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1394جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

2خوابه -قیمت متر مربع 3.8ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار گل...

3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

04/06/1394جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/05/1394جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1394جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

07/05/1394جزئیات