آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

قیمت متر مربع 18.5ميليون

27ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

قیمت متر مربع 4.5ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قاانی شم...

قیمت متر مربع 4.68ميليون

970ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

- 2خوابه درب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

شمالی جنوبی دو کله

املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

قیمت متر مربع 8.8ميليون

1.62ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

قیمت متر مربع 14.4ميليون

9.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

قیمت متر مربع 5ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

قیمت متر مربع 7ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

قیمت متر مربع 10ميليون

3.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قاانی شم...

قیمت متر مربع 4.1ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

قیمت متر مربع 4.75ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 16ميليون

4.24ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

قیمت متر مربع 12ميليون

2.22ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستاد

املاک 11دفتر: 36476666-

21/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

قیمت متر مربع 11.2ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

2خوابه -قیمت متر مربع 7.72ميليون

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

390ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قلات

95ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

قیمت متر مربع 5.3ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سیاحتگر

سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.75ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

3خوابه

130ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

سن بنا 9سال

15.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارتش

درب از ساختمان

720ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 3ميليون

675ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

مالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

24/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

7.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.4ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

7.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

قیمت متر مربع 4ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

16/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک گلس...

قیمت متر مربع 5ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

28ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1397جزئیات