آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 215متر- 3خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 11.16ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 226متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.53ميليون

1.65ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سیزدهم-زيربنا 257متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.17ميليون

1.33ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه چهارم-زيربنا 207متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 260متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

1.534ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان قصرالدشت

طبقه پنجم-زيربنا 270متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

4.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه دوم-زيربنا 300متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

زيربنا 205متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان چمران

طبقه پنجم-زيربنا 210متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

1.43ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

زيربنا 250متر- 4خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه دوم-زيربنا 214متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10تومان

2.14ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 204متر- 4خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 220متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 360متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

6.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 211متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.97ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 340متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

4.76ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 204متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.65ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه اول-زيربنا 225متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 215متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10.93ميليون

2.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه همکف-زيربنا 226متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

1.61ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 210متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه ششم-زيربنا 215متر- 3خوابه شمالی-قیمت متر مربع 5.48ميليون

1.18ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 210متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.52ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه چهارم-زيربنا 380متر- 4خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 10ميليون

3.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

زيربنا 210متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه ششم-زيربنا 250متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.6ميليون

1.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه دوم-زيربنا 238متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.86ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 215متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.69ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه پنجم-زيربنا 290متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.1ميليون

2.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 215متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.69ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه ششم-زيربنا 220متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 4تومان

880ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه نهم-زيربنا 211متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.37ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 300متر- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5تومان

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 330متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

6.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 230متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز حسینی ال...

زيربنا 225متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.575ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه چهارم-زيربنا 247متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

23/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 215متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10ميليون

2.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

زيربنا 210متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

املاک 11دفتر: 36476666-

21/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه اول-زيربنا 230متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 7.6ميليون

1.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 205متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

3.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 210متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 330متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

3.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 213متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 16ميليون

3.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

-زيربنا 215متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1396جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

زيربنا 218مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 8.48ميليون

1.85ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

زيربنا 230متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.415ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 16ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 225متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.66ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 220متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 12.27ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات