آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سیزدهم-زيربنا 257متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.17ميليون

1.33ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 210متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.52ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 215متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-زيربنا 250متر- 3خوابه درب از ساختمان

50م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 210متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

زيربنا 230متر-نما رومی- 4خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 240متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

2.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه همکف-زيربنا 202متر-قیمت متر مربع 11.88ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

-زيربنا 220متر

املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 250متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1396جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 230متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.99ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 270متر- 4خوابه -سن بنا 6سال

املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1397جزئیات

آپارتمان چمران

طبقه یازدهم-زيربنا 210متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 220متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 217متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال

املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سیزدهم-زيربنا 257متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.17ميليون

1.33ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 211متر- 3خوابه -سن بنا 30سال

املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

طبقه هفتم-زيربنا 300متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

2.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 225متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.666ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 300متر- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 240متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 205متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 9.75ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

آپارتمان قصرالدشت

-طبقه سوم-زيربنا 220متر

150م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 222متر- 4خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8.1ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه نهم-زيربنا 211متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.266ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

-زيربنا 300متر

املاک 11دفتر: 36476666-

26/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 263متر- 4خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.03ميليون

1.06ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 225متر- 4خوابه - نوساز

50م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 220متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.21ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 275متر- 4خوابه - نوساز

880ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 295متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

4.43ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

280م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 300متر- نوساز

60م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

طبقه همکف-زيربنا 215متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3.81ميليون

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 225متر- 4خوابه

50م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه اول-زيربنا 203متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

20/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 215متر- 4خوابه - نوساز

30م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 235متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

12/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 270متر- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه ششم-زيربنا 250متر- 4خوابه

250م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 215متر- 4خوابه

50م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصر الدش...

طبقه سوم-زيربنا 240متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

40م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

زيربنا 255متر- 3خوابه

100م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3سال

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 210متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 230متر- 4خوابه - نوساز

100م رهن 6.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه پنجم-زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 215متر- 3خوابه

250م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/05/1397جزئیات