آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 195متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان هوابرد

طبقه دوم-زيربنا 190متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 3.57ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

طبقه چهارم-زيربنا 190متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 190متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.33ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6.11ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه همکف-زيربنا 188متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.222ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه پنجم-زيربنا 190متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5.94ميليون

1.13ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 194متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 8.07ميليون

1.57ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 183متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 5خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.08ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

آپارتمان قصرالدشت

طبقه سوم-زيربنا 186متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.395ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 187متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.245ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه هشتم-زيربنا 195متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7.59ميليون

1.48ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11.1تومان

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان معالی آباد

زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.25ميليون

1.85ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه اول-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان معالی آباد

طبقه سوم-زيربنا 188متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.98ميليون

1.69ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.22ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه اول-زيربنا 185متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.11ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه سوم-زيربنا 190متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14تومان

2.66ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 190متر-قیمت متر مربع 9ميليون

1.71ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

زيربنا 186متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 4.3ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه پنجم-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.295ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 180متر- 3خوابه سه نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6.7ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

زيربنا 200متر-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 5.15ميليون

1.03ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه پنجم-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.72ميليون

690ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 190متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.235ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1397جزئیات

آپارتمان قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 15ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 182متر- 4خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 7.7ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 200متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 198متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.06ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.6ميليون

1.52ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.55ميليون

820ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 183متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.83ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 180متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.45ميليون

1.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.88ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 187متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 6.41ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات