آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 187متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.245ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه هشتم-زيربنا 195متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7.59ميليون

1.48ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

زيربنا 190متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سیاحتگر

زيربنا 190متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه چهارم-زيربنا 183متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

زيربنا 190متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 190متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه اول-زيربنا 176متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 180متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

09/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه همکف-زيربنا 188متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 190متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 182متر- 3خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 5.39ميليون

982ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 6.48ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 200متر- 3خوابه

40م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه همکف-زيربنا 190متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 190متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.63ميليون

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4.6ميليون

920ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 198متر- 3خوابه

180م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه چهارم-زيربنا 180متر- 3خوابه سه نبش-سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

زيربنا 200متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 2.6ميليون

520ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 187متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 178متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

07/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

30/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

100م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 180متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 190متر- 3خوابه

15م رهن 1.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 185متر- 3خوابه

100م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 200متر- 3خوابه

60م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه ششم-زيربنا 190متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 185متر-نما سنگ- 3خوابه

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 190متر- 3خوابه

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/06/1397جزئیات