آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه هفتم-زيربنا 156متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 151متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.89ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 162متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 158متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.8ميليون

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 158متر- 3خوابه دو بر-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 9.5تومان

1.5ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.96ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

زيربنا 170متر- 3خوابه سه نبش-سن بنا 8سال

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.98ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کلبه

طبقه اول-زيربنا 157متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.6ميليون

1.04ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 152متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 175متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 155متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه چهارم-زيربنا 168متر- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 8.92ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان اطلسی

طبقه ششم-زيربنا 156متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.1ميليون

1.42ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.58ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 153متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.07ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه همکف-زيربنا 153متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 175متر-نما سنگ و چوب- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 153متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

995ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان پاسداران

طبقه پنجم-زيربنا 170متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 8.3ميليون

1.41ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار اس...

طبقه ششم-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.1تومان

841ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/03/1397جزئیات

آپارتمان همت جنوبی

طبقه اول-زيربنا 158متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.56ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1.21ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 170متر-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.6ميليون

1.29ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 163متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کلبه

زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

زيربنا 155متر- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 161متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.127ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 175متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 12.8ميليون

2.24ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 163متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.79ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.53ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13.7ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان اطلسی

طبقه ششم-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.3ميليون

1.17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه نهم-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 157متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.23ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 175متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 7.42ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 157متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.3ميليون

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات