آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 157متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

785ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.237ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 153متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میدان مط...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 167متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 153متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 151متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 3.97ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1397جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.395ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1397جزئیات

آپارتمان قدوسی شرقی

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.7تومان

1.4ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه ششم-زيربنا 160متر- 3خوابه دو نبش

املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.38ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 171متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

زيربنا 155متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال

املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.19ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه چهارم-زيربنا 170متر- 3خوابه

200م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

زيربنا 175متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.925ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه چهارم-زيربنا 170متر- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.64ميليون

960ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

1.02ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1396جزئیات

آپارتمان شیراز ستاد

زيربنا 160متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6.45ميليون

1.03ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه سوم-زيربنا 153متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 165متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.66ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 175متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.85ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 175متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5.29ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

آپارتمان پارامونت

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

-طبقه چهارم-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

آپارتمان امیرکبیر

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

100م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 168متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 5.05ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 173متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

02/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

145م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-نما رومی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.6ميليون

1.216ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5.74ميليون

890ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه هفتم-زيربنا 167متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.1ميليون

851ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

40م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 167متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7.18ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 175متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

1.183ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 174متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.6ميليون

1.148ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1397جزئیات