آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه سوم-زيربنا 166متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

300م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 9سال

املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

30م رهن 2.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 4خوابه -سن بنا 6سال

100م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 171متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

350م رهن 10ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 155متر- 3خوابه

45م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

280م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز

270م رهن 150ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 152متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال

230م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه ششم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 13سال

95م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

زيربنا 160متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 8سال

60م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دهم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

آپارتمان قدوسی غربی

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 157متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

785ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.237ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 153متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میدان مط...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 167متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 153متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 151متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 3.97ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات