آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ملاصدرا

زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

100م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

200م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 9سال

300م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 133متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.8ميليون

905ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه چهارم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

350م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

100م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 130متر- 3خوابه

180م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 9.06ميليون

1.314ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز

350م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر- 2خوابه

100م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

زيربنا 126متر- 2خوابه

25م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

100م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 145متر-نما رومی- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.7ميليون

970ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 135متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

150م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

250م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

50م رهن 1.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 3.95م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

120م رهن 4.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/03/1398جزئیات

آپارتمان ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

35م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 138متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

130م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

زيربنا 145متر- 3خوابه - نوساز

260م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 142متر- 3خوابه

20م رهن 2.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 127متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

25م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه چهارم-زيربنا 145متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه سه نبش- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

25م رهن 2.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

100م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

40م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دهم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.15ميليون

1.038ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 138متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال

50م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

80م رهن 3.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

25م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1398جزئیات

آپارتمان ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 127متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6.92ميليون

880ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 145متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 150متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 1خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 8.33ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 142متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 127متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.35ميليون

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 5.92ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 145متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه نهم-زيربنا 137متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات