آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دهم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.15ميليون

1.038ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 135متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 150متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 133متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.26ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 1خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 8.33ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه سه نبش- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 142متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 127متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.35ميليون

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 5.92ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 145متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه ششم-زيربنا 148متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.26ميليون

710ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5.64ميليون

790ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 6.28ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه هفتم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.81ميليون

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

زيربنا 135متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 136متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سیاحتگر

طبقه دوم-زيربنا 142متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 132متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5ميليون

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هشتم-زيربنا 127متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

100م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستاد

طبقه سوم-زيربنا 145متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

940ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

طبقه پنجم-زيربنا 147متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

567ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9سال

املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

زيربنا 142متر- 3خوابه -سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 3.38ميليون

480ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

آپارتمان پاسداران

طبقه اول-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

120م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

زيربنا 130متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

780ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 127متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه نهم-زيربنا 137متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

زيربنا 130متر- 2خوابه

120م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

675ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 18سال

املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 132متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.8ميليون

890ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 142متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 142متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه پنجم-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4.57ميليون

640ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات