آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز میدان دا...

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 102متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.11ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی

املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 124متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال

املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.2ميليون

570ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.83ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.78ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز

120م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

120م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

90م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8تومان

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 107متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.39ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه چهارم-زيربنا 103متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 117متر- 2خوابه

50م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 117متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.98ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

زيربنا 113متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 4.64ميليون

525ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 118متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه شمالی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه ششم-زيربنا 122متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 103متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

412ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 110متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 110متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 117متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 120متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.08ميليون

760ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 4.28ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه

490ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.83ميليون

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 3خوابه

100م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه نیم طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 112متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستاد

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 5.5ميليون

588ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 5ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1397جزئیات

آپارتمان پارامونت

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.36ميليون

480ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی

املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 108متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.55ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه ششم-زيربنا 108متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 15ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 6.6ميليون

760ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 116متر-قیمت متر مربع 3.01ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4.86ميليون

560ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات