آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.36ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.77ميليون

2.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 78متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8.07ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 80متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 1خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1397جزئیات

آپارتمان معالی آباد

طبقه سوم-زيربنا 94متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

130م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 92متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.38ميليون

495ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

آپارتمان باسکول نادر

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 96متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.6ميليون

440ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 97متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.53ميليون

440ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 1خوابه شمالی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

آپارتمان قدوسی غربی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.8ميليون

480ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 1خوابه شمالی- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.15ميليون

715ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

زيربنا 96متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3.53ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

املاک 11دفتر: 36476666-

05/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 93متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.95ميليون

275ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 94متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.26ميليون

495ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

زيربنا 97متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10ميليون

970ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.94ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه همکف-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 4.03ميليون

395ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 97متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه پنجم-زيربنا 93متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 80متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 4ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.64ميليون

395ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اصلاح نژ...

طبقه دوم-زيربنا 86متر- 1خوابه

40م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر- 1خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 4.65ميليون

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 87متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

30م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9سال

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1397جزئیات