آپارتمان متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه اول-زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 4ميليون

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 9.2ميليون

460ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

295ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

طبقه اول-زيربنا 45متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 46متر-قیمت متر مربع 2.39ميليون

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز 3راه احم...

زيربنا 10متر-قیمت متر مربع 65ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 50متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

310ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز نیایش

زيربنا 43متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.53تومان

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 15متر

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 50متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.4ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-زيربنا 11متر

املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

-طبقه سوم-زيربنا 50متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله

130ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 50متر- 1خوابه

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 20متر-قیمت متر مربع 16ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

-طبقه همکف-زيربنا 47متر

140ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه چهارم-زيربنا 50متر- 1خوابه

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 50متر

املاک 11دفتر: 36476666-

15/02/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

-زيربنا 6متر

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

-زيربنا 13متر

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1396جزئیات

آپارتمان شیراز سه راه ا...

-زيربنا 28متر

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1396جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه زیر زمین-زيربنا 13متر

455ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1396جزئیات

آپارتمان شیراز خیرات

-زيربنا 24متر- 1خوابه دو نبش

املاک 11دفتر: 36476666-

02/08/1396جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 10متر- 2خوابه - نوساز

240ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1396جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

-طبقه اول-زيربنا 47متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله

93ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/12/1395جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه اول-زيربنا 47متر- 1خوابه

98ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1395جزئیات

آپارتمان شیراز سراج

طبقه سوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

93ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1395جزئیات

آپارتمان شیراز سراج

طبقه اول-زيربنا 45متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

105ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1395جزئیات

آپارتمان شیراز اردیبهشت...

طبقه چهارم-زيربنا 36متر-قیمت متر مربع 11ميليون

396ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/10/1395جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/09/1395جزئیات

آپارتمان شیراز چهارراه ...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 30سال

130ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1395جزئیات