آپارتمان متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه زیر زمین-زيربنا 21متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه دوم-زيربنا 46متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.3ميليون

290ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 6.8ميليون

340ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه اول-زيربنا 25متر-قیمت متر مربع 45ميليون

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 4ميليون

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه اول-زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 4ميليون

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 9.2ميليون

460ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

295ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 46متر-قیمت متر مربع 2.39ميليون

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز 3راه احم...

زيربنا 10متر-قیمت متر مربع 65ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 50متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

310ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز نیایش

زيربنا 43متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.53تومان

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 15متر

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات