کلنگی فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

کلنگی شیراز معالی آباد

سيستم نقشه قابل سکونت نیس-قیمت متر مربع 35.417ميليون

17ميليارد
07136392091

13/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز زرگری

-زيربنا 520متر

Bistoon07136306600

13/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

زيربنا 170متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 20.235ميليون

5ميليارد
07136392091

10/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

زيربنا 135متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 52ميليون

12.48ميليارد
07136392091

10/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه قابل سکونت- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 24سال -قیمت متر مربع 15ميليون

4.5ميليارد
07136392091

06/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز زند

سيستم نقشه دوطبقه-نما سیمان سفیددرب از حیاط و ساختمان-سن بنا 99سال

املاک پدیده شیراز09171115624

03/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا

زيربنا 180متر-سيستم نقشه 1طبقه و نیم- 3خوابه -سن بنا 24سال -قیمت متر مربع 14.5ميليون

4.35ميليارد
07136392091

29/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

سيستم نقشه متری 27-قیمت متر مربع 27ميليون

35.1ميليارد
07136392091

29/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 17ميليون

8.75ميليارد
Bistoon07136306600

28/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

شمالی جنوبی دو بر

Bistoon07136306600

28/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز ستارخان

زيربنا 360متر-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه -قیمت متر مربع 37.361ميليون

13.45ميليارد
Bistoon07136306600

27/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

زيربنا 180متر-سيستم نقشه عرض 12 مجوز 7 واحد- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 11ميليون

3.3ميليارد
07136392091

25/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

زيربنا 330متر-سيستم نقشه بالکن/درب ساختمان- 5خوابه شمالی-قیمت متر مربع 23.03ميليون

7.6ميليارد
07136392091

23/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا

زيربنا 300متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليارد
07136392091

22/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

زيربنا 383متر-سيستم نقشه درب از ساختمانجنوبی-سن بنا 21سال -قیمت متر مربع 18.8ميليون

4.7ميليارد
07136392091

21/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

زيربنا 250متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

3ميليارد
07136392091

20/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

زيربنا 220متر-سيستم نقشه درب از حیاط- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 26سال -قیمت متر مربع 16ميليون

5.6ميليارد
07136392091

20/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

زيربنا 350متر- 5خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 12.4ميليون

3.225ميليارد
07136392091

20/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 552متر- 6خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 36ميليون

19.872ميليارد
07136392091

18/02/1399جزئیات