کلنگی فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

زيربنا 760متر- 6خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال

42ميليارد
07136392091

22/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

زيربنا 600متر-سن بنا 30سال

10ميليارد
07136392091

22/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

زيربنا 285متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 35ميليون

10ميليارد
07136392091

22/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

زيربنا 640متر-قیمت متر مربع 11ميليون

7ميليارد
07136392091

20/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز چمران

-زيربنا 800مترسه نبش

07136392091

19/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

زيربنا 115متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.38ميليارد
07136392091

19/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

زيربنا 212متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

2.12ميليون
07136392091

18/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز منطقه 11

زيربنا 85متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

420ميليون
کاربر 09178932414

17/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 20ميليون

8.6ميليارد
کوبه07136283008

06/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز ملاصدرا

رب از حیاط-قیمت متر مربع 20ميليون

9ميليارد
کوبه07136283008

04/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز مطهری شمالی...

قیمت متر مربع 14تومان

4.2ميليون
کوبه07136283008

04/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصردشت شرقی...

رب از حیاط-قیمت متر مربع 18ميليون

4.5ميليارد
کوبه07136283008

04/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

زيربنا 265متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10ميليون

2.65ميليون
07136392091

11/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز زرهی

زيربنا 230متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9.5ميليون

Bistoon07136306600

09/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز فلکه معلم

قیمت متر مربع 17ميليون

5.1ميليارد
Bistoon07136306600

07/08/1398جزئیات

کلنگی هوابرد

درب از ساختمان

3.5ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

06/08/1398جزئیات

کلنگی اصلاح نژاد

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

3.3ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

06/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 750متر- 5خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 34ميليون

25.5ميليارد
07136392091

12/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز گلدشت

زيربنا 220متر- 4خوابه -سن بنا 18سال

07136392091

04/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

طبقه همکف-زيربنا 160مترشمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.5ميليارد
کوبه07136283008

01/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 30ميليون

19ميليارد
Bistoon07136306600

01/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

زيربنا 622متر- 5خوابه -قیمت متر مربع 35ميليون

21.77ميليارد
07136392091

29/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز سینما سعدی

قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.1ميليارد
املاک مهرگان07136261036

29/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز اطلسی

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

1.755ميليارد
کوبه07136283008

23/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 13.5تومان

2.4ميليارد
کوبه07136283008

22/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

قیمت متر مربع 26ميليون

9.3ميليارد
کوبه07136283008

21/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز مطهری شمالی...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 13ميليون

3ميليارد
کوبه07136283008

21/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز عفیف آباد

طبقه اولشرقی غربی دو کله-قیمت متر مربع 15ميليون

5.4ميليارد
کوبه07136283008

17/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 304مترجنوبی-قیمت متر مربع 15تومان

4.56ميليارد
کوبه07136283008

17/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز خلدبرین

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-قیمت متر مربع 14ميليون

2.8ميليارد
کوبه07136283008

14/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز بعثت

طبقه اول-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 12.5ميليون

3.05ميليارد
کوبه07136283008

14/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز چمران

قیمت متر مربع 11.2ميليون

6.428ميليارد
کوبه07136283008

14/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 14ميليون

4.2ميليارد
کوبه07136283008

14/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز زند

قیمت متر مربع 14.6تومان

14ميليارد
کوبه07136283008

13/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز مطهری شمالی...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 13.5ميليون

2.7ميليارد
کوبه07136283008

06/07/1398جزئیات